УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области самовольно внедрило информационную базу «Админпрактика», принадлежащую частной фирме

базаПо имеющейся у общественной организации «Верховенство права» информацииhttps://kraina.name/articles/korrupciya/139001-informacionnaya-baza-gai-adminpraktika-razrabotannaya/ руководство УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области без каких-либо распорядительных документов внедрило программно-аппаратного комплекса «Факт Мониторинг», в состав которого входит подсистема «Админпрактика», содержащий данные о владельце автомобиля, размеров штрафов и лиц привлеченных к административной ответственности, а также их домашние адреса.

Как указывает источник, авторское право на данную программу принадлежит частной фирме ООО «ТКС «Регион», несмотря на то, что деньги на ее разработку выделялись из государственного бюджета в размере 63 миллиона гривен.

Поскольку работники ООО «ТКС «Регион» имеют доступ к базе данных ГАИ, последние продавали данные посторонним лицам, в том числе банковским учреждениям и коллекторским компаниям.

Для того чтобы проверить данную информацию и пресечь правонарушения, общественная организация «Верховенство права» решила провести проверку вышеизложенных фактов, в связи с чем был направлен запрос в УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о предоставлении информации, текст которого приводим ниже.

_________________________________________________________________

 

Начальнику УДАІ ГУМВС України
в Одеській області
Михайлову Миколі Аркадійовичу
65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5

ЗАПИТ
в порядку статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Громадська організація «Верховенство права» на постійній основі здійснює моніторинг дотримання законодавства органами влади, правоохоронними органами з метою протидії корупції та захисту порушених прав громадян.

Так, по інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, громадській організації стало відомо про факт самовільного запровадження в управлінні ДАІ ГУ УМВС України в Одеській області програмно-апаратного комплексу «Факт Моніторинг», в склад якого входить підсистема «Адмінпрактика», що містить дані про власника автомобіля, розмірів штрафів та осіб притягнених до адміністративної відповідальності, а також їхні домашні адреси.

Як зазначено в статті, право власності на програмно-апаратний комплекс «Факт Моніторинг», до складу якого входить підсистема «Адмінпрактика» належить ТОВ «ТКС «РЕГІОН» не дивлячись на те, що фінансування на розроблення цієї програми виділялось з державного бюджету. Оскільки право власності на авторські права на програму «Адмінпрактика» належить приватній структурі, посадові особи останнього, маючи доступ до баз даних ДАЇ надавали інформацію стороннім особам за грошову винагороду.

ГО «Верховенство права» має на меті перевірити інформацію, яка висвітлена в мережі інтернет, тому звертається до Вас з зазначеним запитом.

У відповідності до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.

У відповідності до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» будь-які особи вправі звертатись до розпорядників публічної інформації із запитами на її отримання, незалежно чи стосується дана інформація її особисто, чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 40 Конституції України, статтями 1, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтею 21 Закону України «Про громадські об’єднання», з метою перевірки фактів висвітлених в мережі інтернет, —

ПРОСИМО:

1. Повідомити чи використовується Управлінням ДАІ ГУМВС України в Одеській області програмно-апаратний комплекс «Факт Моніторинг», в склад якого входить підсистема «Адмінпрактика», що містить дані про власника автомобіля, розмірів штрафів та осіб притягнених до адміністративної відповідальності та ін.
Якщо так, просимо зазначити коли дана система була запроваджена в Управлінні ДАІ ГУМВС України в Одеській області та надати копію відповідного наказу чи розпорядження.

2. Повідомити чи укладались договори з ТОВ «ТКС «Регіон» на використання та/або обслуговування програмно-апаратного комплексу «Факт Моніторинг», в склад якого входить підсистема «Адмінпрактика».
Якщо так, то просимо надати копії відповідних договорів.

3. Повідомити якій організації належать авторські права на розробку програмно-апаратного комплексу «Факт Моніторинг», в склад якого входить підсистема «Адмінпрактика».

4. Повідомити, яка система контролю за сплатою штрафів порушниками ПДР, запроваджена Управлінням ДАІ ГУМВС України в Одеській області та на підставі яких розпорядчих документів.

5. Повідомити чи укладались договори з банківськими установами, у відповідності до яких проводиться сплата штрафів фізичними особами через систему «Адмінпрактика».
Якщо так, просимо вказати з якими саме банківськими установами укладались відповідні договори та надати їх копії.

Відповідь просимо надати у встановлений законом строк, надіславши на поштову адресу громадської організації «Верховенства права»: 65012, м. Одеса, а/с № 47.

Якщо обсяг підготовленої інформації складе більше 10 сторінок, просимо виставити рахунок для ГО «Верховенство права» на оплату послуг друку і копіювання. Рахунок просимо надіслати на електронну пошту ГО «Верховенство права»: verhovenstvo@gmail.com.

Додається роздруківка статті з сайту https://kraina.name.

 

Голова правління
ГО «Верховенство права» Букач В.М.

 

 

Верховенство права

Добавить комментарий