Судья Жуган Л.В. возобновила старые схемы в рейдерстве

рейдеры в законе
Судья Малиновского районного суда г. Одессы Жуган Л.В. обеспечила рейдерский захват имущества ООО «ГЛАВБУД ПЛЮС» по схеме, которая считалась уже невозможной в наше время.
Своим определением об обеспечении искаhttps://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41325068 судья Жуган Л.В. взяла на себя вопросы корпоративного управления предприятием, что не относятся к компетенции судов, уволила директора и назначила исполняющего обязанности, который в последствии распродал все имущество. Апелляционный суд отменил незаконное определение, но вернуть имущество уже практически невозможно.
Данное определение вызвало особое возмущение не только у сторон судебного процесса, но и у общественности. Такие решения не принимались судами уже много лет, и многие юристы считали невозможным столкнуться с этим в наше время, поскольку за такие проделки далеко не один судья лишился своего кресла. К примеру, судья хозяйственного суда Одесской области Торчинская Л.А. -https://zahvat.net/3/54/55/189/4116 .
Надеемся, не исключением будет и данный случай.
Общественная организация «Верховенство права» обратилась с жалобой в Высшую квалификационную комиссию судей и заявлением в Прокуратуру Одесской области с требованием привлечь судью к ответственности.
Ниже приводим текст жалобы и заявления

 

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9

03.02.2015 р.
СКАРГА
щодо незаконних дій судді Малиновського районного суду міста Одеси Жуган Л.В.

Громадська організація «Верховенство права» звертається з даною скаргою на дії судді Малиновського районного суду м. Одеси Жуган Л.В., яка свідомо постановила незаконну ухвалу про забезпечення позову, що призвело до рейдерського захвату підприємства та розкрадання його майна. Апеляційний суд скасував цю ухвалу, але повернути майно майже вже неможливо. Це свідчить про заздалегідь відпрацьовану рейдерську схему, в якій суддя Жуган Л.В. відіграє ключову роль.

05.11.2014 року суддя Жуган Л.В. по справі № 521/19272/14-ц поставила ухвалу про забезпечення позову, якою відсторонила з посади директора ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС»; призначила нового виконуючого обов’язки директора ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» та зобов’язала державного реєстратора відділу Реєстраційної служби міського управління юстиції винести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Суддя Жуган Л.В. грубо порушила вимоги ЦПК України, оскільки без дослідження доказів та вивчення всіх обставин вирішила справу по суті. Тобто до початку розгляду справи визначено наперед результати її розгляду, оскільки аналогічні вимоги містилися в позовній заяві, що, також, було встановлено ухвалою апеляційного суду Одеської області від 03.12.2014 року, яка скасувала незаконну ухвалу судді Жуган Л.В.

Відсторонивши директора ТОВ та призначивши нового, суддя Жуган Л.В. забезпечила позов у спосіб не передбачений нормами ЦПК України. В ухвалі не наведені мотиви прийняття такого рішення, не зазначено яким чином не прийняття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, не наведено жодних обставин та не здійснено посилання на докази, які б обґрунтовували припущення щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

Суддя Жуган Л.В. також грубо порушила вимоги ЦПК України щодо підвідомчості справ. Як вбачається із суті позовних вимог, спір виник між господарським товариством та посадовою особою товариства яка входить до складу виконавчого органу товариства, що випливає з корпоративних відносин. Призначення та звільнення посадової особи відноситься до виключної компетенції загальних зборів товариства відповідно до ч. 4 ст. 145 Цивільного кодексу та ст. 59 Закону України «Про господарські товариства».

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України розгляд справ що виникають з корпоративних відноситься до компетенції господарського суду.

Таким чином, суддя Жуган Л.В. повинна була відмовити у відкритті провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України.

На підставі зазначеної ухвали судді Жуган Л.В. відбувся рейдерський захват майна ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» вартістю 7 025 022,00 грн. та його подальший продаж, в зв’язку з чим стало неможливим подальше ведення господарської діяльності.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу).

Відповідно до статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Згідно статті 1 Кодексу професійної етики судді суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Згідно статті 7 Кодексу професійної етики судді суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ПРОСИМО:

1. Провести перевірку обставин, викладених у даній скарзі.

2. Розглянути питання про притягнення судді Малиновського районного суду міста Одеси Жуган Л.В. до дисциплінарної відповідальності.

3. Звернутись до Вищої ради юстиції з вимогою внести до Верховної Ради України подання про звільнення судді Малиновського районного суду міста Одеси Жуган Л.В. з займаної посади за порушення присяги.
Додаток:
— копія Ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 05.11.2014 року,
— копія Ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.12.2014 року.
Президент ГО «Верховенство права»                    В.М. Букач

 

 
Прокурору Одеської області
Державному раднику юстиції 3 класу
Призі Андрію Андрійовичу
65026, м.Одеса, вул. Пушкінська 3

Копія:
Генеральному прокурору України
Яремі Віталію Григоровичу
01601, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

03.02.2015 р.
ЗАЯВА
про вчинення суддею Малиновського районного суду міста Одеси Жуган Л.В. кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 375 КК України

Громадська організація «Верховенство права» звертається з заявою щодо притягнення судді Малиновського районного суду м. Одеси Жуган Л.В. до кримінальної відповідальності, яка свідомо постановила неправосудну ухвалу про забезпечення позову, що призвело до рейдерського захвату підприємства та розкрадання його майна. Апеляційний суд скасував цю ухвалу, але повернути майно майже вже неможливо. Це свідчить про заздалегідь відпрацьовану рейдерську схему, в якій суддя Жуган Л.В. відіграє ключову роль.

05.11.2014 року суддя Жуган Л.В. по справі № 521/19272/14-ц поставила ухвалу про забезпечення позову, якою відсторонила з посади директора ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС»; призначила нового виконуючого обов’язки директора ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» та зобов’язала державного реєстратора відділу Реєстраційної служби міського управління юстиції винести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Суддя Жуган Л.В. грубо порушила вимоги ЦПК України, оскільки без дослідження доказів та вивчення всіх обставин вирішила справу по суті. Тобто до початку розгляду справи визначено наперед результати її розгляду, оскільки аналогічні вимоги містилися в позовній заяві, що, також, було встановлено ухвалою апеляційного суду Одеської області від 03.12.2014 року, яка скасувала незаконну ухвалу судді Жуган Л.В.

Відсторонивши директора ТОВ та призначивши нового, суддя Жуган Л.В. забезпечила позов у спосіб не передбачений нормами ЦПК України. В ухвалі не наведені мотиви прийняття такого рішення, не зазначено яким чином не прийняття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, не наведено жодних обставин та не здійснено посилання на докази, які б обґрунтовували припущення щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

Суддя Жуган Л.В. також грубо порушила вимоги ЦПК України щодо підвідомчості справ. Як вбачається із суті позовних вимог, спір виник між господарським товариством та посадовою особою товариства яка входить до складу виконавчого органу товариства, що випливає з корпоративних відносин. Призначення та звільнення посадової особи відноситься до виключної компетенції загальних зборів товариства відповідно до ч. 4 ст. 145 Цивільного кодексу та ст. 59 Закону України «Про господарські товариства».

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України розгляд справ що виникають з корпоративних відноситься до компетенції господарського суду.

Таким чином, суддя Жуган Л.В. повинна була відмовити у відкритті провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України.

На підставі зазначеної ухвали судді Жуган Л.В. відбувся рейдерський захват майна ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» вартістю 7 025 022,00 грн. та його подальший розпродаж, в зв’язку з чим стало неможливим подальше ведення господарської діяльності, а підприємству завдано значних збитків

Всі ці обставини свідчать про те, що суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуган Л.В. маючи значний досвід роботи, розуміючи свої дії, порушила встановлений порядок реалізації конституційних засад здійснення судочинства, постановила завідомо неправосудне рішення з грубим порушенням норм процесуального права.

На підставі вищевикладеного,

ПРОСИМО:

1. Провести перевірку обставин, викладених у даній заяві.

2. Внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань зазначене повідомлення про вчинення суддею Малиновського районного суду м. Одеси Жуган Л.В. кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 375 КК та розпочати досудове розслідування.

3. Про результати досудового розслідування повідомити ГО «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47.
Додаток:
— копія Ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 05.11.2014 року,
— копія Ухвали Апеляційного суду Одеської області від 03.12.2014 року.
Президент ГО «Верховенство права»                                                           В.М. Букач

 

Верховенство права

Добавить комментарий