Судья Суворовского суда Одессы Алексей Пепеляшков необоснованно лишил отца возможности общаться с ребенком

судьяОбщественной организации «Верховенство права» стало известно, что 7 июля 2015 года при рассмотрении дела по иску матери о предоставлении разрешения на выезд за границу несовершеннолетнего ребенка без согласия и сопровождения второго из родителей, судья Суворовского районного суда г. Одессы Алексей Пепеляшков принял решение, которым удовлетворил требования истца.

Вынося заочное решение и удовлетворяя требования истца о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия отца, судья не учел, что данная категория дел относится к спорам об участии одного из родителей в воспитании ребенка и определения его места проживания и поэтому требует участия органов опеки и попечительства. Однако судья Пепеляшков по неизвестным причинам решил не привлекать органы опеки и попечительства к рассмотрению дела, в то время, как их обязательное участие предусмотрено законом.

Своими неправомерными действиями, судья Алексей Пепеляшков фактически ограничил отца в воспитании и общении с ребенком, чем грубо нарушил его права.

Для справедливости стоит отметить, что Апелляционный суд Одесской области отменил разрешение на выезд, однако ситуацию это спасти уже не смогло — ребенок уехал за границу вместе с матерью и сроки их возвращения доподлинно неизвестны.

По факту вынесения судьей необоснованного решения, общественная организация «Верховенство права» направила в Высшую квалификационную комиссию судей Украины обращение с требованием провести проверку указанных фактов и привлечь судью к дисциплинарной ответственности.

Ниже прилагаем текст обращения:

__________________________________________________________________________

Вища кваліфікаційна комісія суддів
України
03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9

ЗАЯВА
про проведення перевірки законності дій судді Суворовського районного суду міста Одеси Пепеляшкова О.С.

Громадська організація «Верховенство права» звертається з даною заявою про проведення перевірки законності дій судді Суворовського районного суду міста Одеси Пепеляшкова Олексія Степановича, який прийняв необґрунтовані рішення 523/3230/15-ц від 7 липня 2015 року.

Суддею Пепеляшковим Олексієм Степановичем було вчинено дисциплінарне правопорушення – оскільки ним не було повно та об’єктивно досліджено всі обставини по справі, не було вжито усіх процесуальних заходів під час розгляду справи.

Суддею Пепеляшковим Олексієм Степановичем було допущено істотне порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, основних засад цивільного судочинства, таких як верховенство права, законність, рівності та змагальності сторін, встановлених статтями 5, 8, 10, 11, 213, 214, 215 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 129 Конституції України, статтею 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

7 липня 2015 року суддя Суворовського районного суду міста Одеси Пепеляшковим розглянув цивільну справу за позовом Якубенко Аліни Анатоліївни до Лисенка Юрія Євгеновича, про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу другого з батьків.

За результатами розгляду справи суддею Пепеляшковим було прийнято рішення, яким задовольнив позов в частині надання Позивачці дозволу на виготовлення проїзного документа для виїзду неповнолітньої доньки за межі України без згоди Відповідача (батька дитини) та дозволу Позивачці щодо тимчасової поїздки за кордон з донькою до країн ближнього та дальнього зарубіжжя до 30.06.2016 року без згоди та супроводу Відповідача (батька дитини).

В описовій частині рішення суддя Пепеляшков Олексій Степанович не вказує будь – якого аналізу доказів, крім узагальнених судом пояснень сторін, чим порушено п. 2 ч. 1 статті 215 ЦПК України.

Суддя також не врахував, що даний спір між батьками про виїзд дитини за кордон також відноситься до категорії спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, чим грубо порушив норми матеріального права, а саме ч. 4 статті 19 Сімейного кодексу України, якою передбачено обов’язкову участь органу опіки та піклування у даному спорі. На підставі ч. 5 статті 19 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування має надавати суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних від батьків дитини з приводу обґрунтування як доцільності виїзду, так і заперечень другого із батьків. Наведене свідчить про неповне встановлення судом першої інстанції фактичних обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, що, в свою чергу, призвело до невірного вирішення спору в частині надання дозволу на виїзд дитини за кордон.

За змістом статті 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. Між тим, надаючи дозвіл на багаторазові тимчасові виїзди за межі України малолітньої, суддя не врахував, що надання за рішенням суду дозволу на майбутнє на постійні виїзди дитини за кордон без згоди батька суперечить нормам матеріального права, які визначають рівність прав та обов’язків батьків відносно виховання дітей, чим фактично позбавив батька можливості брати участь у вихованні доньки та можливості спілкування з нею.

Відповідно до статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Згідно статті 1 Кодексу професійної етики судді суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Згідно статті 7 Кодексу професійної етики судді суддя повинен здійснювати судочинство в межах та в порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 21 Закону України «Про громадській об’єднання» та вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ПРОСИМО:

Провести перевірку обставин викладених у даній заяві.
Вирішити питання щодо притягнення судді Суворовського районного суду міста Одеси Пепеляшкова Олексія Степановича до дисциплінарної відповідальності.

 

Голова правління Букач В.М.

Верховенство права

Добавить комментарий