Плакали ваши денежки. АКТАБАНК не платежеспособен

АктаБанк

АктаБанк

ПАО «АКТАБАНК» стал неп латежноспособным. Об этом сообщает Национальный банк Украины. Приводим текст сообщения полностью:

 
ПАТ «АКТАБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних

 
За результатами контролю за діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» (далі – Банк) щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (зокрема за результатами проведеної регулятором у травні 2014 року позапланової перевірки) виявлено факти здійснення Банком масштабних операцій із готівковими коштами в іноземній валюті, що не властиво для банків з таким обсягом активів, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції із зняття цих коштів у значних обсягах. У зв’язку з цим до Банку були застосовані адекватні заходи впливу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Проте власниками Банку не вживалось заходів щодо зменшення ризиків у його діяльності. Надання Банком в липні 2014 року кредитів у значних сумах без належної оцінки ризиків та можливих наслідків, а також вилучення з Банку коштів юридичними особами, пов’язаними з його основним акціонером, призвело до неспроможності Банку вчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами і вкладниками. У зв’язку з цим з початку серпня поточного року спостерігалося погіршення фінансового стану Банку та численні порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Зважаючи на зазначене, Банк було віднесено до категорії проблемних і встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора – службовця Національного банку України.

Надісланий план фінансового оздоровлення Банку не містив достатніх невідкладних заходів, спрямованих на поліпшення його фінансового стану, та не забезпечував приведення діяльності Банку у відповідність до вимог законодавства України.

Передбачене планом фінансового оздоровлення нарощення капіталу лише у 2015 році свідчило про те, що в акціонерів не було намірів ужити термінових заходів щодо виходу Банку із кризового стану.

Ураховуючи вищевикладене, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, керуючись статтями 15, 55 Закону України «Про Національний банк України», статтями 73, 75, 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність», постановою Правління Національного банку України від 16.09.2014 №576 прийнято рішення про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» до категорії неплатоспроможних.

 

SKELET-info

Добавить комментарий