Одесское Государственное предприятие Урожай организовало поборы с жильцов дома

деньгаЖители дома № 2 на ул. Среднефонтанской в г. Одессе вынуждены платить за электроэнергию по тарифу, установленному для промышленных предприятий (1,40 грн. за 1 кВт), что является нарушением действующего законодательства.

Данный дом находится на балансе Государственного многопрофильного предприятие « Урожай », которое подчиняется Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.

Жители дома бессильны перед произволом директора ДБП « Урожай » Сороки Андрея Валентиновича, поскольку вышеуказанный дом подключен непосредственно к сетям ГМП « Урожай », в связи с чем последний устанавливает тарифы на собственное усмотрение.

Более того, жителям дома было указано, что в случае подачи жалоб по данному поводу, им вообще отключат свет, что в общем-то и произошло. Лишь после вмешательства общественных организаций и средств массовой информации удалось восстановить электроснабжение дома, однако тариф на услуги электроснабжения изменить не удалось.

Ввиду вышеупомянутых нарушений ОО «Верховенство права» обратилась в компетентные органы для предотвращения нарушенных прав граждан, привлечения к ответственности должностных лиц ГМП «Урожай» за злоупотребление служебным положением либо преступную халатность, а также установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги жителям дома № 2 по ул. Среднефонтанская в г. Одессе в размере, которые установлены для населения.

Ниже прилагаем текст жалобы

_______________________________________________________________

Мініструаграрноїполітики та
продовольстваУкраїни
Павленко Олексію Михайловичу
01001, м. Київ, пр. Хрещатик, 24

ЗАЯВА
про проведенняперевірки

Громадськаорганізація «Верховенство права» звертається з даноюзаявою у зв’язку зі свавіллям керівника Державного багатопрофільного підприємства «Урожай» Сороки Андрія Валентиновича, який організував побори з мешканців відомчого будинку №2 по вулиці Середньофонтанській у м. Одесі. Мешканці зазначеного будинку є малозабезпеченими людьми, але Сорока А.В. встановив їм комунальні послуги вище ніж в елітних будинках м. Одеси.

ДБП «Урожай» засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України.

ДБП «Урожай», як балансоутримувач будинку №2 по вулиці Середньофонтанській, встановило мешканцям будинку послуги електропостачання по тарифу, встановленому для підприємств (1,40 грн. за 1 кВт), що є порушенням Постанови Національноїкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики «Про встановленнятарифів на електроенергію, що відпускається населенню» від 26.02.2015 року № 220, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 р. за № 231/26676.

Жителі будинку безсилі перед свавіллям директора ДБП «Урожай» Сороки Андрія Валентиновича, оскільки вищевказаний будинок приєднано безпосередньо до мереж ДБП «Урожай» і жителі не можуть одержати комунальні послуги від інших суб’єктів господарювання, зокрема безпосередньо у ПАТ «ЕК «Одесаобленерго».

Встановлюючи тарифи для жителів будинку Сорока А.В. посилається на те, що договір на електропостачання укладений між ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» та ДБП «Урожай» передбачає відпуск електроенергії підприємству за тарифом, встановленим для підприємств.

Однак, керівництво державного підприємства не вчинило будь-яких дій стосовно зміни  або переукладання договору з ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», з метою встановлення тарифів електропостачання для жителів будинку № 2 по вулиці Середньофонтанській як для населення, а не для промислових підприємств.

Більш того, жителям будинку було вказано, що у випадку подання скарг з даного приводу, їм взагалі відключать світло, що в подальшому і було зроблено. Лише після втручання громадських організацій та засобів масової інформації вдалось поновити електропостачання будинку, однак тариф на послуги електропостачання змінити не вдалось.

Таким чином, бездіяльність, а може й умисні діїк ерівництва ДБП «Урожай», відносно встановлення тарифів на постачання електроенергії у розмірі 1.40 грн. за 1 кВ. мешканцямбудинку №2 по вулиці Середньофонтанська у м. Одесі, порушує права останніх.

На підставі вищевикладеного,-

ПРОСИМО:

1. Провести перевіркуфактіввикладених в заяві, щодозловживань директора Державного багатопрофільногопідприємства «Урожай» Сороки Андрія Валентиновича, якийорганізував побори з мешканціввідомчогобудинку №2 по вулиціСередньофонтанській у м. Одесі.

2. Притягнути директора Державного багатопрофільногопідприємства «Урожай» Сороки Андрія Валентиновича до відповідальності шляхом звільнення.

3. Забезпечитивстановленнятарифів на житлово-комунальніпослугимешканцямбудинку № 2 по вул. Середньофонтанська, у м. Одесі в розмірі, яківстановлені для населення.

4. Про результатирозгляду заяви письмовоповідомитиГромадськуорганізація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47, при наданнівідповідіпосилатись на вихідний номер заяви.
Голова правління
ГО «Верховенство права» В.М. Букач
 

Верховенство права

Добавить комментарий