Одесский морской торговый порт выводит государственные деньги на оффшорные компании

одесский морпортОбщественная организация «Верховенство права» инициировала проверку по вопросам работы Государственного предприятия « Одесский морской торговый порт » с оффшорными компаниями и отмыванием денежных средств.
Ранее в СМИ сообщалось, что Одесский порт вывел 400 миллионов гривен направленных на развитие отрасли через фиктивные договоры с оффшорными компаниями.

В 2014 году должностные лица ГП « Одесский морской торговый порт » вынудило Батумский морской порт заключить договор по ремонту буксира «Ушба» с подконтрольной оффшорной компанией, на которую было перечислено 197 418,75 долларов США (источник: https://kraina.name/articles/korrupciya/132132-odesskiy-morskoy-torgoviy-port-voruet-gosudarstvennie). В свою очередь, оффшорная компания перечислила ГП «ОМТП» сумму в три раза меньшую.
Таким образом, государству причинён ущерб в размере более 100 000 долларов США.
По данному вопросу Общественная организация «Верховенство права» направила заявления о проведении проверки в правоохранительные органы и высшим должностным лицам государства.
Одно из обращений приводим ниже.

___________________________________________________________________________________________________

Президенту України
Порошенко Петру Олексійовичу
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
ЗАЯВА
про проведення перевірки

Громадська організація «Верховенство права» постійно здійснює моніторинг діяльності органів влади з метою протидії корупції та захисту порушених прав громадян.

По інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, громадській організації стало відомо, що Державне підприємство «Одеський морський торгівельний порт» укладає договори з офшорними компаніями, з метою збагачення посадових осіб та заниження доходів державного підприємства.

Ще в жовтні 2010 року в інформаційно-аналітичному щотижневику «Час пік» повідомлялось, що Одеський порт вивів біля 400 мільйонів гривень направлених на розвиток галузі через фіктивні договори з офшорними компаніями.

За останні часи в країні відбулись значні зміни, однак робота ДП «ОМТП» з офшорами продовжується до теперішнього часу.

За наявною інформацією ДП «ОМТП» при взаємовідносинах з Батумським морським портом (Грузія) зобов’язало останніх укласти договір з офшорною компанією «KARA-ALTIN LTD», на яку перерахувати 197 418,75 доларів США для ремонту буксиру «Ушба». В свою чергу «KARA-ALTIN LTD» уклало з ДП «ОМТП» (виконавець ВСП «Судноверф Україна») договір на ремонт того ж судна, перерахувавши суму у тричі меншу ніж виділив Батумський порт. Таким чином, розмір збитків державного підприємства складає більше 100 000 доларів США.

Такі дії посадових осіб Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» занижують суму податків та реальний дохід підприємства, який був би перерахований до бюджету України в якості дивідендів і підриває авторитет України перед міжнародною спільнотою.

Як стало відомо ДП «ОМТП» незаконно утримує буксир «Ушба», прикриваючись новою додатковою угодою з офшорною компанією про проведення робіт, які Батумський морський порт не замовляв. В той час, коли між сторонами підписані акти виконаних робіт більш ніж два місяці тому.

Укладання додаткових угод без відома та проти волі Батумського морського порту додатково підтверджує, що офшорна компанія «KARA-ALTIN LTD» дійсно підконтрольна посадовим особам ДП «ОМТП».

Такі дії керівництва Одеського потру поставили під загрозу подальші відносини з грузинською стороною.

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про звернення громадян» органи державної влади, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані: об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

Згідно пунктів 2,3 ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про громадські об’єднання» для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право: звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40 Конституції України, ст. 19 ЗУ «Про звернення громадян», ст. 21 ЗУ «Про громадські об’єднання»,-

ПРОСИМО:

Доручити Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України:
1. Провести перевірку, щодо укладання Державним підприємством «Одеський морський торгівельний порт» договорів з офшорними компаніями, виведення державних коштів за межі України та завдання цим шкоди державі;
2. Розпочати досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Про результати перевірки та про хід досудового розслідування письмово повідомляти громадську організація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47, при наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

Додається роздруківка статті з сайту https://kraina.name. та https://www.chaspik.info/

 

Голова правління ГО «Верховенство права»
 

Верховенство права

Добавить комментарий